Cải tạo mở rộng Bệnh viện đa khoa Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

1. Tên dự án:   Cải tạo mở rộng Bệnh viện đa khoa Hưng Yên.

2. Địa điểm:     Tỉnh Hưng Yên.

3. Chủ đầu tư:   Bệnh viện đa khoa Hưng Yên.

4. Công việc của CONINCO-C&E: Lập thiết kế cải tạo mở rộng và dự toán cải tạo công trình.

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Quy mô:                          Cao 4 tầng

Tổng diện tích sàn:           31.120 m2

Tổng mức đầu tư:             200 tỷ đồng

Ngân hàng Phát triển Lào Cai.
Cam Đường, Tỉnh Lào Cai