Cải tạo, mở rộng Nhà làm việc Công an TP Phủ Lý - Hà Nam

Phủ Lý - Hà Nam

1. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng Nhà làm việc Công an TP Phủ Lý 

2. Địa điểm: xã Chung Liêm - thành phố Phủ Lý - Hà Nam.

3. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Hà Nam.

4. Công việc của CONINCO-CE: Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình.

5. Miêu tả tóm tắt dự án: 


Phần kiểm định một nhà làm việc với:

- Diện tích 600m2.

- Hiện trạng: 04 tầng, cải tạo nâng thêm 01 tầng.

Cải tạo, mở rộng Trường tiểu học Minh Khai
Hai Bà Trưng – Hà Nội