Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Cầu Giấy - Hà Nội.

1. Tên dự án: Giám sát thi công XD - Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Cục Hải quan thành phố Hà Nội

2. Địa điểm:   129 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3. Chủ đầu tư:  Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng cục Hải quan.

4. Miêu tả tóm tắt dự án:


Dự án bao gồm: Nhà làm việc mới 16 tầng và 01 tầng hầm; Nhà làm việc cũ 07 tầng; Các hạng mục phụ trợ

-     Diện tích khu đất:                3.673m2

-     Diện tích xây dựng:    1.283m2(Xây mới 798m2 + Cải tạo 485m2)

-     Mật độ xây dựng:               34.98%» 35%

-     Tổng diện tích sàn:             16.008m2

-     Hệ số sử dụng đất:              4.3lần

-     Diện tích sàn xây dựng mới:    12.398m2

-     Diện tích cải tạo:                     3.610m2

-     Chiều cao tầng:                        7 và 16 tầng.

-     Tầng hầm để xe:                      1.188m2

Công trình thuộc nhóm công trình cấp I.

Đầu tư XD Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan - khu các làng dân tộc, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam
Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội