Cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải

Khoái Châu – Tỉnh Hưng Yên

1. Tên dự án: Cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải .

2. Địa điểm: Xã Thuần Hưng – Huyện Khoái Châu – Tỉnh Hưng Yên.

3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

4. Công việc của CONINCO - C&E: Giám sát thi công xây dựng Công trình.

5. Miêu tả tóm tắt dự án: 


* Phần cầu:

- Chiều dài toàn cầu L.tc=40,90m (tính đến đuôi tường cánh mố); gồm 3 nhịp giản đơn, sơ đồ nhịp: (6+21+6)m; dốc dọc cầu 3,5%; dốc ngang mặt cầu 2%;

- Bề rộng toàn cầu B.tc = (0,5+11,0+0,5)m=12m;

- Tải trọng thiết kế: HL.93.

* Phần đường dẫn đầu cầu:

- Tổng chiều dài đường dẫn 215,0m; trong đó: phía đi thị trấn Khoái Châu dài 107,50m; phía đi Quốc lộ 39 dài 107,50m (bao gồm cả 10m sau đuôi mố);

- Qui mô mặt cắt ngang: Phía sát mố rộng 12m, vuốt dần về chiều rộng đường hiện tại 7,0m; 

- Kết cấu mặt đường Bê tông nhựa, độ dốc ngang mặt đường 2%; Cường độ mặt đường Eyc≥140Mpa.

* Phần đường gom:

- Tổng chiều dài đường dẫn 90,88m; trong đó: phía đi thị trấn Khoái Châu dài 40,88m; phía đi Quốc lộ 39 dài 50,0m;

- Qui mô mặt cắt ngang: Mặt đường rộng 3,0m; 

- Kết cấu mặt đường Bê tông xi măng mác 250; độ dốc ngang mặt đường 2%; tải trọng trục tính toán 6T.

Trường tiểu học Đại Từ
Hoàng Mai – Hà Nội