Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng)

Đống Đa - Hà Nội

1. Tên dự án: Phá dỡ các vật kiến trúc cũ, thu dọn phế thải và vận chuyển khỏi mặt bằng xây dựng - công trình thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 (Đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng)

2. Địa điểm xây dựng:    Đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng.

3.Chủ đầu tư:               Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

4. Công việc của CONINCO-C&E: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

5. Miêu tả tóm tắt dự án:Dự án đường vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) có tổng mức đầu tư 2.560 tỉ đồng, trong đó xây lắp 312 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng 2.023 tỉ đồng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 116.866m2 với 620 hộ dân và 34 cơ quan. Nhu cầu tái định cư là 523 căn hộ cho 376 hộ dân, 244 hộ dân không phải tái định cư. Dự án đi qua địa bàn 2 quận Đống Đa và Thanh Xuân.

Trụ sở mới Bộ Ngoại giao mới
Lê Quang Đạo - Hà Nội