Đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực VI

Hạ Long - Quảng Ninh

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực VI.

2. Địa điểm: Phường Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Chủ đầu tư: Kiểm táo Nhà Nước khu vực VI.

4. Công việc của CONINCO-CE: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

5. Miêu tả tóm tắt dự án: 


Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích là 1500m2. Tổng diện tích xây dựng 650m2/ tầng, 10 tầng

Tổng mức đầu tư là 119 tỷ

Đầu tư xây dựng tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư PVV-VINAPHARM.
Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội