Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế Ứng Hòa

Ứng Hòa - Hà Nội.

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế Ứng Hòa.

2. Địa điểm: TT Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Cục thuế thành phố Hà Nội.

4. Công việc của CONINCO - CE: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị.

5. Miêu tả tóm tắt dự án: 


Công trình thuộc nhóm công trình cấp III gồm tòa nhà 7 tầng. Ước tính tổng mức đầu tư lên đến 56 tỷ đồng. 

Đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực VI
Hạ Long - Quảng Ninh