Đầu tư xây dựng Trường sỹ quan Đặc Công - Bộ tư lệnh Đặc Công.

Chương Mỹ - Hà Nội.

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trường sỹ quan Đặc Công - Bộ tư lệnh Đặc Công.

2. Địa điểm: Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Bộ tư lệnh Đặc Công.

4. Công việc của CONINCO - CE: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà giảng đường + thư viện + truyền thống 5 tầng (N2).

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Công trình thuộc nhóm công trình cấp 3 gồm tòa nhà 5 tầng. Diện tích xây dựng 1.202 m2. Tổng diện tích sàn 5.127 m2. Ước tính tổng mức đầu tư lên đến 70 tỷ đồng.     

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế Ứng Hòa
Ứng Hòa - Hà Nội.