Đầu tư XD Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan - khu các làng dân tộc, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội

1. Tên công trình: ĐTXD hạ tầng kỹ thuật cảnh quan khu các làng dân tộc, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

2. Địa chỉ: Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội

3. Chủ đầu tư: Ban đầu tư và xây dựng 195 - Ban quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.

4. Công việc của CONINCO-C&E: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Theo Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một quần thể đa dạng với nhiều khu chức năng, đan xen giữa văn hóa, dịch vụ du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí. Là trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam; tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau, giáo dục lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước của công dân Việt Nam; tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và trao đổi văn hóa với các dân tộc trên thế giới; phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch và nghiên cứu của nhân dân trong nước và du khách quốc tế.

 Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được bố trí trên khu đất rộng 1544 ha trong đó với nhiều khu chức năng như: Khu các làng dân tộc,  Khu Trung tâm văn hóa và khu vui chơi giải trí, Khu Di sản văn hóa Thế giới, Khu Công viên bến thuyền, Khu Cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô, Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp,  Khu Quản lý điều hành văn phòng.

Các hợp đồng đã ký:

- Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt các h/m bổ sung. Giá trị hợp đồng: 887.290.000 VNĐ.

- Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt thiết bị công trình-Gói thầu 37: TVGSTC lắp đặt thiết bị các gói thầu giai đoạn III. Giá trị hợp đồng: 795.948.000 VNĐ.

- Giám sát TC lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, kè chắn giai đoạn 1. Giá trị hợp đồng: 1.730.049.000 VNĐ.

Khu Đô thị mới Bắc An Khánh
Hoài Đức - Hà Nội