Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - Hà Nội

Trung Hoà - Nhân Chính - Hà Nội

1. Tên dự án:    Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - Hà Nội

2. Địa điểm:   Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - Hà Nội

3. Chủ đầu tư:   Công ty CP đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội

4. Công việc của CONINCO-C&E: Thẩm tra thiết kế, dự toán và giám sát thi công CT.

5. Miêu tả tóm tắt dự án:Dự án có tổng mức đầu tư là 800 tỷ đồng với tổng diện tích xây dựng: 13,4 ha.

Giá trị hợp đồng tư vấn:  500 triệu đồng

Khu nhà ở cao tầng, VP làm việc và nhà ở thấp tầng
Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.