Khu nhà ở cao tầng, VP làm việc và nhà ở thấp tầng

Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.

1. Tên dự án: Khu nhà ở cao tầng, VP làm việc và nhà ở thấp tầng.

2. Địa điểm: 89 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Cty đầu tư XD và phát triển đô thị Hồng Hà

4. Công việc của CONINCO - C&E: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

5. Miêu tả tóm tắt dự án: 


Dự án bao gồm:

- Khối căn hộ với 234 căn hộ cao từ 6 đến 27 tầng. Tổng diện tích sàn 20.240m2.

- Khối Nhà trẻ với diện tích sàn 447m2, Sinh hoạt cộng đồng với diện tích  180m2 (tầng 1 và tầng tum).

- Khối Văn phòng (tầng 1-5) với tổng diện tích sàn 3.795m2.

- Tầng hầm và tầng lửng với tổng diện tích: 2.417m2.

Ước tổng mức đầu tư: 270 tỷ đồng

Tòa nhà hỗn hợp HH1- Dự án: Khu văn phòng giao dịch, thưong mại, giới thiệu sản phẩm và nhà ở
Chúc Sơn - Chương Mỹ- Hà Nội