Khu nhà ở thấp tầng trên địa bàn xã Sơn Đồng

Hoài Đức, Hà Nội

1. Tên Dự án: Khu nhà ở thấp tầng trên địa bàn xã Sơn Đồng

2. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

3. Nội dung hợp đồng tư vấn: Giám sát thi công công trình

4. Chủ đầu tư: Công ty CP ĐTXD và kinh doanh BĐS HTL Việt Nam


Nhà hiệu bộ - Đại học FPT
Thạch Thất - Hà Nội