Nâng cấp và cải tạo cơ sở làm việc Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản

Ba Đình - Hà Nội

1. Tên dự án:    Cơ sở làm việc Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản

2. Địa điểm:    Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

3. Chủ đầu tư:     Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

4. Công việc của CONINCO-C&E: Kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

5. Miêu tả tóm tắt dự án:

 

Quy mô:                     

Tổng diện xây dựng:   

Thời gian thực hiện:     Năm 2011

Trụ sở Vietcombank Bắc Ninh
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh