Ngân hàng Phát triển Lào Cai.

Cam Đường, Tỉnh Lào Cai

1. Tên công trình:    Ngân hàng Phát triển Lào Cai.

2. Địa điểm:      Khu ĐTM Cam Đường, Tỉnh Lào Cai.

3. Chủ đầu tư:     Ngân hàng Phát triển Lào Cai.

4. Công việc của CONINCO-C&E: Lập thiết kế và dự toán công trình.

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Quy mô công trình:             Chiều cao 5 tầng.

Tổng diện tích sàn:             2.510 m2.

Tổng mức đầu tư:               20 tỷ đồng.

Trường trung cấp An ninh Nhân dân I
Huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội