Nhà máy sản xuất FORMALINE và các loại keo dán

Huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh

1. Tên dự án:    Nhà máy sản xuất FORMALINE và các loại keo dán.

2. Địa điểm:    Huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh.

3. Chủ đầu tư:   Công ty TNHH VITOP CHEMICALS - Đài Loan.

4. Công việc của CONINCO-C&E: Tổng thầu tư vấn cho dự án (lập dự án, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công và kiểm định chất lượng công trình.

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Dự án có tổng diện tích xây dựng là 14.890 m2 và tổng mức đầu tư là 2.000.000 USD.

Nhà máy thủy điện Đăk R’tih
Thị trấn Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông