Nhà máy thủy điện Đăk R’tih

Thị trấn Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông

1. Tên dự án:   Nhà máy thủy điện Đăk R’tih

2. Địa điểm:  Thị trấn Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông

3. Chủ đầu tư: Tổng công ty xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng

4. Công việc của CONINCO-C&E: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, chế tạo thiết bị và giám sát thi công công trình

5. Miêu tả tóm tắt dự án: 


Công trình thủy điện Đărk’tih được khai thác theo sơ đồ gồm 2 bậc (Bậc trên và Bậc dưới) bao gồm 02 tổ máy H1 & H2 thuộc nhà máy Bậc trên với công suất mỗi tổ là 41MW và 02 tổ máy H3 & H4 thuộc nhà máy Bậc dưới với công suất mỗi tổ là 31MW. Các Hồ chứa của cả hai nhà máy bậc trên và bậc dưới có tổng dung tích lên đến 139 triệu m3 và trải rộng trên diện tích 10,354 Km2. Mật độ điện năng vào khoảng 12,8 W/m2.

Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 4.300 tỷ đồng (xấp xỉ 200 triệu USD).

Nhà máy xi măng Sông Thao
Huyện Thanh Ba - Phú Thọ