Nhà máy xi măng Sông Thao

Huyện Thanh Ba - Phú Thọ

1. Tên dự án:   Nhà máy xi măng Sông Thao

2. Địa điểm:   HuyệnThanh Ba - Phú Thọ

3. Chủ đầu tư:  Công ty CP xi măng Sông Thao.

4. Công việc của CONINCO-C&E: Thẩm tra thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu 1 số gói và giám sát thi công xây dựng công trình.

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Nhà máy xi măng Sông Thao có công suất vào khoảng 1.200.000 tấn clinker/năm. Đây là dự án thí điểm của Nhà nước thực hiện nội địa hóa cơ khí, với tổng khối lượng thiết bị chế tạo trong nước lên đến 6.700 tấn, chiếm 60% tổng khối lượng toàn dự án. Dự án là Nhà máy đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam, do người Việt Nam thực hiện từ khâu thiết kế, chế tạo đến cung ứng thiết bị, tổ hợp xây lắp và vận hành sản xuất. Tổng mức đầu tư của dự án lên đến 3.500 tỷ đồng.

Nhà máy xi măng Yên Bình
Huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái