Nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ - Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an

Lương Thế Vinh, TP Hà Nội

1. Tên công trình: Nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ - Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.

2. Địa điểm xây dựng: Ô đất CT2 đường Lương Thế Vinh, TP Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: CTCP ĐTXD và kinh doanh nhà Hà Nội số 35

4. Nội dung hợp đồng tư vấn: Giám sát thi công xây dựng

5. Quy mô công trình: 

Là công trình cấp 1, với chiều cao 21 tầng, 01 tầng hầm, được xây dựng trên diện tích lô đất là 4.434 m2.


Khu nhà ở thấp tầng trên địa bàn xã Sơn Đồng
Hoài Đức, Hà Nội