Nhà ở thấp tầng - Khu nhà ở Tây Nam Hà Nội

Cầu Giấy -Hà Nội

1. Tên công trình:    Nhà ở thấp tầng - Khu nhà ở Tây Nam Hà Nội

2. Địa điểm:  Ô đất C9 phường Yên Hòa, Trung Hòa - Cầu Giấy -Hà Nội

3. Chủ đầu tư:  Công ty CP đầu tư phát triển nhà số 7 Hà Nội

4. Công việc của CONINCO-C&E: Khảo sát, lập dự án thiết kế XD

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Gồm các toà nhà cao 4 tầng với tổng diện xây dựng là 1.993 m2 và tổng mức đầu tư là 120 tỷ đồng

Tòa nhà T&T Vĩnh Hưng