Nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại khu X2 Đại Kim

Hoàng Mai, TP Hà Nội

1. Tên dự án: Nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại khu X2 Đại Kim

2. Địa điểm XD: Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

3. Nội dung hợp đồng tư vấn: giám sát thi công.

4. Quy mô: 


Cụm 03 công trình nhà ở chung cư cao 28 tầng nổi, 03 tầng hầm với diện tích sàn xây dựng: 109.388 m2 (không bao gồm sàn tầng hầm).


Khách sạn 4 sao Hà Thành
Hạ Long, Quảng Ninh