Quy hoạch, xây dựng Trường mầm non Thành Công

Ba Đình - Hà Nội

1. Tên dự án: Quy hoạch, xây dựng Trường mầm non Thành Công.

2. Địa điểm: Khu A tập thể Thành Công - phường Thành Công - quận Ba Đình - Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án quận Ba Đình.

4. Công việc của CONINCO - C&E: Thẩm tra TKBVTC+DT.

5. Miêu tả tóm tắt dự án: 


- Công trình được xây dựng trên diện tích 6.187,6 m2 trong đó; Tổng mức đầu tư của Dự án khỏang 53,8 tỷ đồng bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản thành phố phân cấp;


- Loại công trình: Công trình giáo dục (Trường mầm non);


- Cấp công trình: Cấp III, bậc chịu lửa cấp III.

Tòa nhà hỗn hợp HH1- Dự án: Khu văn phòng giao dịch, thưong mại, giới thiệu sản phẩm và nhà ở
Chương Mỹ - Hà Nội