Tòa nhà hỗn hợp HH1- Dự án: Khu văn phòng giao dịch, thưong mại, giới thiệu sản phẩm và nhà ở

Chúc Sơn - Chương Mỹ- Hà Nội1. Tên dự án: Tòa nhà hỗn hợp HH1- Dự án: Khu văn phòng giao dịch, thưong mại, giới thiệu sản phẩm và nhà ở.

2. Địa điểm: Thị trấn Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Công ty CP Lộc Ninh.

4. Công việc của CONINCO - C&E: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

5. Miêu tả tóm tắt dự án: 

- Tòa nhà gồm 19 tầng nổi (5 tầng khối đế, 14 tầng nổi) và 01 tầng hầm.

- Được xây dựng trên diện tích 3528m2. Với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.

- Ước tổng mức đầu tư: khoảng 250 tỷ đồng

Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện hành chính Quốc gia
77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội