Tòa nhà NO4&NO5 thuộc dự án khu nhà ở ECOHOME3

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

1. Tên dự án: Tòa nhà NO4&NO5 thuộc dự án khu nhà ở ECOHOME3.

2. Địa điểm xây dựng: Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: CTCP đầu tư bất động sản Bắc 9.

4. Nội dung hợp đồng tư vấn: Tư vấn giám sát thi công.

5. Quy mô công trình: gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng nổi, 02 tầng hầm với tổng diện tích sàn 134.788 m2.


Tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên Tower
Trương Vương - Tp. Thái Nguyên