Tòa nhà T&T Vĩnh Hưng

1. Tên dự án:   Tòa nhà T&T Vĩnh Hưng

2. Địa điểm:      Hà Nội

3. Chủ đầu tư:   Tập đoàn T&T

4. Công việc của CONINCO-C&E:  Tư vấn lập thiết kế và dự toán công trình.

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Quy mô:                           Cao 25 tầng nổi, 2 tầng hầm

Tổng diện tích sàn:            65.000 m2

Tổng mức đầu tư:              600 tỷ đồng

Trụ sở làm việc Bảo hiểm nhân thọ Tuyên Quang
Tỉnh Tuyên Quang