Toà nhà trung tâm - Viện khoa học và công nghệ Việt Nam

18 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.

1. Tên dự án: Toà nhà trung tâm - Viện khoa học và công nghệ Việt Nam

2. Địa điểm: 18 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Viện khoa học và công nghệ Việt Nam.

4. Công việc của CONINCO-C&E: Tư vấn giám sát thi công XD công trình

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Công trình gồm 11 tầng nổi và 01 tầng hầm. Móng cọc khoan nhồi D1000 và D800. Diện tích xây dựng 1sàn 800m2.

Nhà hát Lam Sơn
Lam Sơn - TP. Thanh Hóa