Trụ sở làm việc Bảo hiểm nhân thọ Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang

1. Tên dự án:     Trụ sở làm việc Bảo hiểm nhân thọ Tuyên Quang.

2. Địa điểm:     Tỉnh Tuyên Quang.

3. Chủ đầu tư:     Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

4. Công việc của CONINCO-C&E: Tư vấn lập thiết kế và dự toán công trình.

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Quy mô xây dựng:                Chiều cao 5 tầng.

Tổng diện tích sàn:              1.450 m2

Tổng mức đầu tư:                 10 tỷ đồng

Trụ sở làm việc Viện Vật lý
Hoàng Quốc Việt - Hà Nội