Trụ sở làm việc chi cục thuế quận Ba Đình

Nguyên Hồng, Hà Nội

1. Tên dự án:  ĐTXD trụ sở làm việc chi cục thuế quận Ba Đình

2. Địa điểm xây dựng:     số 9 phố Nguyên Hồng, Hà Nội

3. Chủ đầu tư:           Cục Thuế thành phố Hà Nội

4. Công việc của CONINCO-C&E: Giám sát thi công xây dựng

5. Miêu tả tóm tắt dự án:Nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Viện khoa học hình sự - Bộ Công an.
Nam Từ Liêm - Hà Nội