Trụ sở làm việc Cục Thuế TP Hà Nội

Đống Đa, TP Hà Nội

- Tên dự án: Xây dựng, cải tạo mở rộng Trụ sở làm việc Cục Thuế TP Hà Nội.

- Địa điểm xây dựng: Số 187 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Xây dựng chuyên ngành thuộc Tổng Cục Thuế.

- Quy mô xây dựng dự án: Công trình dân dụng cấp II.

- Nội dung hợp đồng tư vấn: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị và thí nghiệm nén tĩnh cọc.
Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy ECI Thái Nguyên
Huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên