Trụ sở làm việc Đài truyền hình Việt Nam tại khu vực Tây Nam Bộ

Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Đài truyền hình Việt Nam tại khu vực Tây Nam Bộ

- Địa điểm xây dựng: Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Chủ đầu tư: Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam

- Quy mô xây dựng dự án: Cải tạo tổng thể các khối nhà thuộc Trụ sở làm việc Đài truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ.
Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái
Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái