Trụ sở làm việc Viện Vật lý

Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

1. Tên dự án:      Trụ sở làm việc Viện Vật lý

2. Địa điểm:     Đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

3. Chủ đầu tư:   Viện Vật lý

4. Công việc của CONINCO-C&E:  Lập thiết kế cải tạo và dự toán cải tạo công trình.

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Quy mô:                          Cao 4 tầng

Tổng diện tích sàn:           2.840 m2

Tổng mức đầu tư:             10 tỷ đồng

Cải tạo mở rộng Bệnh viện đa khoa Hưng Yên
Tỉnh Hưng Yên