Trụ sở mới Bộ Ngoại giao mới

Lê Quang Đạo - Hà Nội

1. Tên dự án: Tư vấn giám sát xây dựng Trụ sở mới Bộ Ngoại giao.

2. Địa điểm: Láng - Hòa Lạc - Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ ngoại giao.

4. Miêu tả tóm tắt dự án:Tổng diện tích 8 ha trong đó diện tích xây dựng 7,1 ha, gồm 1 khối đế và 3 khối nhà 13 tầng ở hai bên và 1 toà nhà 14 tầng nằm giữa. 

Tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Cục Hải quan thành phố Hà Nội
Cầu Giấy - Hà Nội.