Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái

Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Chủ đầu tư: Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam

- Quy mô xây dựng dự án: Cải tạo tổng thể các khối nhà thuộc Trụ sở làm việc Đài truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam 


Trụ sở Tỉnh ủy và các Ban Đảng tỉnh Yên Bái
Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái