Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán.

Từ Liêm - Hà Nội

Tên công trình:                       Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán.

Địa điểm xây dựng:               234 đường Lương Thế Vinh - Từ Liêm - Hà Nội

Chủ đầu tư:                              Uỷ ban chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính

Thời gian thực hiện:                Năm 2008.

Tổng mức đầu tư:                    50 tỷ đồng.

Quy mô công trình:                  Cụm tòa nhà cao 7÷9 tầng.

Nội dung hợp đồng tư vấn:    Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình.


Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Nhân Chính, quận Thanh Xuân