Trung tâm Sản xuất chương trình - Đài Truyền hình Việt Nam

Ba Đình – Hà Nội

1. Tên dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình - Đài Truyền hình Việt Nam.

2. Địa điểm: Số 43 Nguyễn Chí Thanh – quận Ba Đình – TP Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý Đầu tư xây dựng Trung tâm truyền hình Việt Nam.

4. Công việc của CONINCO-C&E: Giám sát thi công xây dựng Phần cọc móng khu kỹ thuật phụ trợ, trường quay thuộc Dự án Trung tâm sản xuất chương trình.

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Dự án có diện tích 5,4 ha. Quy mô xây dựng của công trình gần 100.000m² sàn với chiều cao tòa nhà là 28 tầng, một giàn ăng ten, tổ hợp 17 trường quay thu hình và 1 trường quay thu nhạc, hệ thống các trung tâm kỹ thuật, thời sự, kỹ thuật phụ trợ phục vụ sản xuất chương trình. Tổng vốn đầu tư toàn dự án khoảng 385 triệu USD.

Khu nhà ở liên kề - Chúc Sơn
Chương Mỹ, Hà Nội