Trường mầm non Hoàng Liệt

Hoàng Mai - Hà Nội

1. Tên dự án: Trường mầm non Hoàng Liệt.

2. Địa điểm: Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: BQL dự án Hoàng Mai.

4. Công việc của CONINCO-C&E: TVGS TCXD và lắp đặt thiết bị công trình - gói thầu số 07: TVGS gói thầu số 10 "XDCT và lắp đặt thiết bị" và gói thầu 11 "Cung cấp và lắp đặt thiết bị học tập, thiết bị nhà bếp"

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Công trình được xây dựng trên khu đất 1859,3 m2 với các chỉ tiêu ô đất:

+ Diện tích xây dựng: 739m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 2929m2

+ Mật độ xây dựng theo diện tích XD: 40%

+ Hệ số sử dụng đất theo diện tích XD: 1,6 lần

+ Tầng cao trung bình: 1-4 tầng

Đầu tư xây dựng Nhà thu nhập thấp Block A&D Chung cư lô số 1 - Tiểu dự án giai đoạn I Khu dân cư Hạnh Phúc.