Trường THCS Điện Biên - Quán Thánh

Ba Đình, Hà Nội

1. Tên dự án: Xây dựng trường THCS Điện Biên - Quán Thánh

2. Địa điểm: Số 67B, phố Cửa Bắc, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

3. Chủ đầu tư: Ban QLDA quận Ba Đình

4. Công việc của CONINCO - C&E: Giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị CT

5. Miêu tả tóm tắt dự án: 


- Công trình công cộng (Trường học);

- Cấp công trình: Cấp II;

- Bậc chịu lửa: Bậc II;

- Diện tích xây dựng: 2.315,9m2;

- Chiều cao tầng: 06 tầng nổi; 01 tầng hầm;

- Tổng mức đầu tư: khoảng 42 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách.

Xí nghiệp may - DA Nhà máy may xuất khẩu
Vụ Bản - Nam Định