Trường trung cấp An ninh Nhân dân I

Huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội

1. Tên dự án: Trường trung cấp An ninh Nhân dân I.

2. Địa điểm: Xã Tiên Dược – Huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Trường trung cấp An ninh Nhân dân I.

4. Công việc của CONINCO - C&E: Tư vấn Kiểm định hiện trạng chất lượng công trình - Nâng cấp, cải tạo nhà Giảng đường Thư viện.

5. Miêu tả tóm tắt dự án:


Nâng cấp cải tạo nhà giảng đường thư viện từ 03 tầng lên 04 tầng với diện tích xây dựng 1600m2. Ước tổng giá trị/ tổng mức đầu tư (hạng mục, toàn bộ):  11.392.389.000 đồng.

Tòa nhà CT1 - Khu tái định cư - Khu đô thị mới Tây Hồ Tây
Tây Hồ, TP Hà Nội