Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện hành chính Quốc gia

77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

1. Tên dự án: Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện hành chính Quốc gia.

2. Địa điểm XD: 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Học viện hành chính Quốc gia.

4. Nội dung hợp đồng tư vấn: Thẩm tra dự toán và Giám sát thi công.

5. Quy mô DA: Dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp I, 23 tầng nổi, 1 tầng tum, 02 tầng hầm, chiều cao tính từ cốt sân là 96,15m, diện tích xây dựng ~2900m2, diện tích sàn ~36.000m2Trụ sở làm việc kết hợp Văn phòng cho thuê và khách sạn 21 Duy Tân
Cầu Giấy, Hà Nội