Xí nghiệp may - DA Nhà máy may xuất khẩu

Vụ Bản - Nam Định

1. Tên dự án: Xí nghiệp may - DA Nhà máy may xuất khẩu.

2. Địa điểm: Xã Hiển Khánh - Vụ Bản - Nam Định.

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nam Âu.

4. Công việc của CONINCO - C&E: Giám sát thi công xây dựng công trình.

5. Miêu tả tóm tắt dự án: 


- Là công trình công nghiệp;

- Cấp công trình: Cấp III;

- Tổng diện tích: 49424,78m2; Trong đó: 1 nhà trưng bày sản phẩm, 3 nhà xưởng, 1 nhà điều hành, nhà ăn và nhà nghỉ cho công nhân (2 công trình), nhà nghỉ cho chuyên gia và công nhân (3 công trình), 2 nhà kho, 4 lò hơi, lán chứa chất thải, nhà xe.

- Tổng mức đầu tư: 45 tỷ đồng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Trung tâm Sản xuất chương trình - Đài Truyền hình Việt Nam
Ba Đình – Hà Nội