CONINCO-C&E tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên 2024


Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2024, Công ty CP Công Nghệ Xây Dựng và Môi Trường (CONINCO-C&E) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ Đông thường niên 2024.

Một số hình ảnh tại buổi đại hội:

CONINCO-CE TỔ CHỨC GẶP MẶT NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 NĂM 2024