Hoàn thành thi công phần móng Công trình Tỉnh ủy và các Ban Đảng tỉnh Yên Bái.

Hoàn thành thi công phần móng 

Công trình Tỉnh ủy và các Ban Đảng tỉnh Yên Bái.

CONINCO-C&E là đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình Tỉnh ủy và các Ban Đảng tỉnh Yên Bái. Nhận thức được tầm quan trọng, quy mô của Dự án, ngay từ khi bắt đầu triển khai, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát CONINCO-C&E và nhà thầu thi công đã phối hợp tổ chức công tác thi công hiện trường đảm bảo các tiêu chí về An toàn, chất lượng, tiến độ. 

Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 02 tháng khởi công, công tác thi công đã được thực hiện với sự giám sát của CONINCO-C&E đảm bảo theo các tiêu chí đặt ra, công trình đã hoàn thành công tác thi công cọc, móng vượt tiến độ và đang tích cực đẩy nhanh các công tác thi công phần thô công trình, phấn đầu sẽ đưa công trình về đích vượt tiến độ Hợp đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện vừa qua, Dự án luôn được đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo địa phương, Chủ đầu tư và Lãnh đạo các đơn vị tham gia Dự án.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ CONINCO-C&E luôn xác định được vài trò của đơn vị mình trong Dự án, quyết tâm thực hiện công tác giám sát đảm bảo theo các yêu cầu Hợp đồng với Chủ đầu tư và tuân thủ các quy định, góp phần mang lại thành công cho Dự án.

Một số hình ảnh cập nhật công tác thi công của Công trình:


Hình 1: Phối cảnh Dự án Trụ sở Tỉnh ủy và các Ban Đảng tỉnh Yên Bái

Hình 2: Công tác giám sát, thi công Dự ánHình 3: Lãnh đạo Công ty đến thăm, kiểm tra công trình.

TÍN HIỆU VUI TỪ KẾT QUẢ SXKD QUÝ II/2023