Phấn đấu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 30m² sàn/người

Ngành xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt khoảng 30m² sàn/người.

Ngành xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt khoảng 30m2 sàn/người. Tỉ lệ nhà ở kiên cố trên toàn quốc đạt 85-90%.

Xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp; hỗ trợ nhà ở cho khoảng 350.000 hộ nghèo, 162.000 hộ người có công…

Theo Báo Xây dựng

trong Tin tức
Bài học 'kinh tế tuần hoàn' trong xây dựng ở Nhật